Банер
Македония - Търговско представителство

Янко Николов
СТИВ - Скопие, ДТЦ "Палома Бианка"
ул. Даме Груев, 16, ет. 2, офис 1, Скопие, Република Македония
тел.: (+ 389 2) 11 03 37