Банер
Унгария

Будапеща

  • Българо-унгарско средно езиково училище "Христо Ботев". Директор Златан Тодоров.
    1062 "Hriszto Botev" Bolgar Magyar Iskola. Budapest, 1062 Bajza u.44. Tel/fax: (00361) 269 5281
  • Българско училище за роден език (съботно училище). През учебната 2004-2005 г. занятията ще се провеждат в Българския културен дом два пъти в седмицата и в сградата на Българското републиканско самоуправление.
    1093, Будапеща, Лоняи 41. Тел/факс: 216 42 10.