Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Дуранкулашкото езеро е най-северното по крайбрежието

Дуранкулашкото езеро (блато) е най-северното по крайбрежието на Черно море. То е истински оазис за туристи и природолюбители със своята уникална флора и фауна.

В екологично чистия район се намира дългата над 6 км. плажна ивица от Дуранкулак до Крапец с девствени дюни и меко пясъчно дъно. Живописният рай предлага спокойно място за отдих в непосредствен досег с природата. Дуранкулашкото езеро е обявено за зона от национално значение. То е убежище за застрашени растителни и животински видове. Тук гнездят около 70 вида птици, а мигриращите и зимуващите са много повече. През суровите зимни месеци тук търсят спасение от студа и глада стотици хиляди диви птици, долетели от северните страни. Заради това изключително разнообразие на флората и фауната Дуранкулашкото езеро е включено в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони. Разнообразието от водолюбиви птици е невероятно, но всепризната атракция са излитащите ята при изгрев слъце, които изпълват небето с крясъка и свистенето на крилата си. Истинска историческа атракция е островът в езерото, който при суша се превръща в полуостров. На него се намира древният храм на Кибела. Той е един от най-големите праисторически некрополи в света на възраст 2500 години. Пак тук са и останките на най-старото и голямо в континентална Европа неолитно селище от 5250 - 3800 пр.н.е. Всички намерени археологически находки се съхраняват в Историческия музей в Добрич. Езерото има още един - малък остров, който е изключително красив, но той е частно притежание заедно с бившата резиденция.
Дуранкулашкото езерото безспорно е едно от най-живописните кътчета по Черноморието, предлагащо невероятни възможности за отдих сред природата. Разположено на 90 км от Варна, езерото-природен резерват лежи на основния път за миграция на прелетните птици Via Pontica . Дуранкулашкото езеро предлага идеални условия лов, риболов, екологична и природолюбителска дейност. По произход е естествен лиман (потопена морска долина), отделена от морето с пясъчна коса. Водата му е слабо солена, поради връзката с морето, и се захранва от два карстови извора. По време на бури, вода прелива и от морето. Приблизителните размери на езерото са 5 на 2 км, средната му дълбочина е 1.4 м, а максималната - 4 м. То привлича туристите с девствената крайбрежна ивица и намиращото се в него най-древното неолитно находище в Европа. По пясъчните дюни около Дуранкурак се срещат редки и интересни растения и животни. Тук е рай за любители на риболова с изобилието от бяла риба, шаран, сом, платика, каракуда , раци и дори змиорка. В него се срещат и редки ендемични видове риба от семейство Попчета, Селдови и Бодливки. Езерото е заобиколено от земеделски земи, полустепни територии, а пясъчни дюни и плажна ивица го отделят от морето на изток. Изобилието от разнообразната водораслова флора като Cyanophyta (17 вида), Euglenophyta (10 вида) and Chlorophyta (47 вида) прави Дуранкулашкото езеро примамливо за много редки и застрашени от изчезване видове птици. На площ от 350 хектара може да се види Индийско шаварче, Голям гмурец, Белоока потапница, Каспийска рибарка, Дива сива гъска, Ням лебед, Червена чапла, Тръстиков блатар и други интересни птици. Езерото е зимно убежище за застрашените червеногуши гъски, малък корморан, бял пеликан и др. Гледката на хилядите птици, покрили Дуранкулашкото и Шабленското езера през зимните месеци, е едно от най-вълнуващите преживявания за туристите. Сред зимуващите и мигриращи птици са морският орел, евроазиатският корморан, пойният лебед, черновратият гмурец и десетки други. В най-лютите зими тук мигрират стрепет и дропла. Край езерото в Дуранкулак е издигната и специална кула висока 12 м, с помощта на която лесно се наблюдава около 70% от територията на езерото. На самия му бряг се намира научно-посетителски информационен център с площ 530 кв. м. Казват, че при Дуранкулак България свършвала - селището до езерото е най-северното по нашето Черноморие. Истината е, че оттук започва животът на десетки видове растения и животни, както и на човешката цивилизация, за което красноречиво говорят древните находки.