Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Royal Philips Electronics

Над 90% от хората в България оценяват здравето си като „добро“, „много добро“ и „отлично“, а 50% смятат, че здравето им не е изложено на риск

Проучване на Philips за здравословното състояние на българите събра на кръгла маса представители на компанията и водещи специалисти в сферата на здравеопазването на дискусия относно превенцията и ранната диагностика като средство за подобряване здравословното състояние на хората в страната


Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) организира кръгла маса и дискусия, на която бяха обсъдени резултатите от направено в страната проучване , за здравния статус на българите.

Данните от националното допитване сочат, че само 18,8% от участниците смятат, че са изложени на риск от сърдечно-съдови заболявания и сърдечен удар, а едва 1,3% смятат, че са застрашени от ракови заболявания през следващите 5 години. От своя страна актуалната статистика сочи, че нивото на смъртността от сърдечно-съдови заболявания в страната надхвърля 51%, а това от ракови заболявания е 28%.

Успоредно с тези резултати проучването на Philips сочи, че 19,5% от българите се притесняват от влошаване на зрението, а 16,9% от проблеми с опорно-двигателния апарат. Като цяло над 50% от участниците в проучването смятат, че здравето им не е изложено на риск.

В сферата на диагностиката и лечението над 53% от запитаните са на мнение , че медицинското оборудване в България не е достатъчно, а над 45% смятат, че технологиите в медицината ще им позволят да живеят по-дълго.
По време на дискусията бяха обсъдени глобалните предизвикателства в сферата на здравеопазването и бе изразен ангажимента на Philips за създаване на предпоставки за устойчиво развитие в грижата за здравето и стандарта на живот.
„Необходимо е разработване на социална система, която да насърчава проактивния подход по отношение на превенцията и ранната диагностика, както и преминаването от болнично лечение към грижа за здравето, насочена към самите пациенти. Отправна точка в грижата за здравето е задълбоченото разбиране на нуждите на хората и това е причината Philips да инициира проучване на здравна тематика в България“, коментира г-жа Радмила Филева, Изпълнителен директор на Филипс България.
Г-н Робин Армстронг, Регионален Генерален Директор - Филипс Югоизточна Европа и Кавказки регион, Сектор „Грижа за здравето”, представи визията на Philips за грижа за здравето: затворен цикъл, в основата на който са нуждите на пациентите и на здравните заведения. „Само след като се идентифицират нуждите на пациента и болниците, ще можем да вземем решения, които отговарят на техните очаквания. Подходът на Philips в сферата на грижата за здравето включва цялостен метод на превенция, скрийнинг, ранна диагностика, лечение, управление, наблюдение и завършва отново с превенция. С този подход се постига както повишаване качеството на грижите за здравето, така и намаляване на разходите за здравеопазване. Това е възможно да се осъществи, благодарение на значимите иновации, които създават добавена стойност, както за пациентите , така и за хората, които се грижат за тяхното здраве”, коментира г-н Армстронг.

Г-н Питър Блажевац, Директор Корпоративни Комуникации, очерта няколко глобални тенденции в грижата за здравето. Застаряването на населението по света се развива с темпове, каквито не са били наблюдавани до сега. Ако през 2000 г., броят на хората на възраст над 60 години е бил 600 милиона, то през 2006 г. тази цифра надминава 700 милиона, а до 2050 г. се очаква техният брой да се утрои и да достигне впечатляващите 2 милиарда души на възраст над 60 години. Прогнозира се, че до 2050 г. 50% от хората в развитите държави ще страдат от хронични заболявания. Г-н Блажевац подчерта, че засилването на обществения интерес по отношение на здравните въпроси е от изключителна важност. „Разбираме, че в днешни дни грижата за здравето трябва да излезе извън еднократното лечение и традиционните методи за грижа на пациента. Това е причината нашите цялостни решения да покриват, както болничното, така и извън болничното лечение, като се обръща внимание на превенция, диагностициране, лечение и мониториране“, заключи той.
“Инвестицията в превенция трябва да бъде точно толкова мащабна, колкото тази в лечение. Здравното образование и култура на населението са особено важни, тъй като броят на хора с хронични заболявания расте. Като помагаме на хората да разберат последиците от начина си на живот, можем да подобрим тяхното здравословно състояние и да намалим рисковете от заболявания“, коментира проф. Емилия Христова, Национален консултант, Председател на Асоциацията на българските неонатолози.