Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград Изследване за очакванията, удовлетвореността и мнението на туристите посетили община Ботевград

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Изследване за очакванията, удовлетвореността и мнението на туристите посетили община Ботевград
https://docs.google.com/forms/d/1lOqIMi3Oj6pt6RR4GvwDSG_qYuuVECssl4P91ICLULg/viewform?edit_requested=true