Банер
СИЛИСТРА – ЕЛДОРАДО ЗА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И ПРИРОДА

Силистра е полегнал на терасовидния дунавски бряг, където Дунав поема към румънската територия и започва сухопътната граница между България и Румъния. Хилядолетният град, обгърнат от лозови масиви е на 443 км отстояние от София, на 122 км от Русе и на 143 км от Варна. Освен с богатата си историята и уникалната си природата, което превръща близкото езеро в обект на ЮНЕСКО, Силистра е богат земеделски район, където се отглеждат половината от насажденията от кайсии в страната.

С идването на есента Силистра изпрати последните прелетни птици от резервата „Сребърна” – диви патици и корморани, но още февруари тук ще се върнат както пеликаните, така и екотуристите. Дуросторум, както се е наричала в миналото Силистра, а сега е 25-ти по големина град, е прекрасно място за туризъм. Тук се намират турската крепост Меджиди Табия, късноантична римска гробница и един от най-богатите исторически музеи в България, създаден още в 1898 г., вписан под №51 в Списъка на 100-те национални туристически обекта. Разположен в градина с лапидариум на площ от 400 m² Регионалният исторически музей в Силистра е жива съкровищница на националната и световната историята. В красивата сграда на Румънската национална банка в града ( построена 1924 г.) ще зърнете ценни и уникални артефакти от най-дълбока древност. Именно в Дуросторум е роден „спасителят на Рим“, наричан още „последният римлянин“ Флавий Аеций, разгромил предводителя на хуните Атила в 451 г. Между 41 952 експоната са още най-големият, откриван по българските земи римски каменен слънчев часовник; погребална колесница на римски магистрат от III в. и уникална статуя на римлянка тип „пудицития“, изработена в Дуросторум.
В Археологическата експозиция на музея са изложени уникални паметници на средновековната българска и римската култура, които имат национално и световно значение - колекции от златни накити от III–IV римски, спортен шлем-маска с грифони, съкровищница от гробни находки от благородни метали от римско време, което е малка част от богатствата на музея, притежаващ спомагателен фонд от 18 721 експоната.


Основана във II век преди новата ера, Силистра се гордее със своята богата хилядолетна история. Наследник е на известната римска крепост Дуросторум (в превод „издръжлива крепост“) , която за първи път е спомената през 106 г. , когато по нареждане на император Траян от Панония са настанен тук елитният римски военен ХІ Клавдиев легион. При управлението на император Марк Аврелий през 169 г. Дуросторум става самоуправляващ се римски град – муниципиум, утвърждава се като важен митнически пункт и център на римската империя на Долна Мизия. Процъфтяващият град в древността е посещаван от редица римски императори като Диоклетиан и Валент. По времето на император Юстиниан в VI в. вече е известен под името Доростол, когато става епископски център и е възстановен след поредното разрушение. Ето защо в Историческия музей ще откриете пръстен на един от първите християни от края на III в. и една от най-големите колекции от средновековни кръстове от Х-XIII в. През 303-307 г. тук постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи.
Дуросторум в началото на IV в. е известен център за разпространие на християнството. Тук е екзекутиран римския воин Дазий, известен като Св. мъченик Дасий Доростолски, от когото в градската църква се пазят мощи, подарени на Българската православна църква от папа Йоан Павел II. Изгореният на клада местен жител Емилиян също е канонизиран за своята преданост към християнската вяра.
Експозицията включва разнообразни експонати от епохата на Първото българско царство, когато хан Омуртаг изгражда в Дръстър Дунавският дворец на българските ханове, в който през 896 г. се установява самият цар Симеон Велики. През 870 г. епископ Николай издига катедрална базилика, построена на лобното място на Емилиян Доростолски. В музея са запазени реликви от средновековния Дръстър, най–важният център в Североизточните територии на Българската държава след Плиска и Преслав. Сред тях са колона на хан Омуртаг, печати на български и византийски владетели, позлатен колан на дръстърски аристократ, златни обеци с монограма на Тертер. Сред съкровищата са уникални печати на български и византийски владетели, златните накити на княгините (деспотица и деспина) на Дръстър от XIV в.; златните колекции с бижута от XIII–XIV в., на монети и съкровища от IV в. пр.н.е. до XV век.


На мястото на знаменитата римска крепост българите съграждат един от основните военни, културни и религиозни центорове – Дръстър. От от XIII–X в. градът има административни функции, като при царуването на Симеон I и Петър I в него е разположена резиденцията на българския патриарх. По време Византийското владичество е главен град по дунавското поречие. По време на второто българско царство и векове след това Силистренската крепост е сред основните отбранителни центрове, свързан с крепостите в Русе, Шумен и Варна.
Музеят в съхранява и експонати от античността и от тракийският период - съдове и предмети от некропола при с. Иширково, тракийски шлем, амфори на Хераклея.
След като си поставите печат в музея в картата за Стоте национални обекта на БТС можете да разгледате художествената галерия, където се провеждат и концерти, Църквата Св.св. Петър и Павел, крепостта Дуросторум- Дръстър в градския парк с оцелелите през столетията антични и средновековни отбранителни съоръжения, крепостната стена, средновековния църковен комплекс и др. Не пропускайте и римската сводеста гробница, съхранила антична живопис, която е уникална и рядко срещана.
Само на 16 км от Силистра е Биосферен резерват „Сребърна“, с. Сребърна, който е под №52сред 100-те национални обекта (раб. време лятно 9:00-12:00; 14:00-18:00; зимно 8:00-16:00). Печатът е в музея.
Езерото Сребърна и околностите му са обявени за резерват през 1948 г. Дълбочината на Сребърна варира между 1 и 3 м. Цялото езеро е обрасло с тръстика и водолюбиви растения. Флората включва 67 вида растения, част от които са рядкост за Европа. Тук се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби - щука, каракуда, червеноперка и др. В Сребърна живеят видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх. Посещавайки го, унгарския пътешественик Феликс Каниц пише за Сребърна, че е „Елдорадо на блатните птици“.
Резерватът съхранява и защитава редките растителни видове и птици - тук гнездят над 179 вида: къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, потапници, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др. През 1983 г. резерватът влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Към резервата има Природо-научен музей.
След обиколката на града и резервата починете в елитния хотел „Дръстър” на брега на Дунав, на когото могат да завидят много първокласни хотели в страната, а ние приключваме Дуновското пътешествие с желание при първа възможност да се завърнем отново по тези места, за да се полюбуваме по-дълго на непреходните забележителности.
Текстът е разработен по проект DANUrB+ „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и от Националния бюджет на Република България.
Антоанета Титянова

Снимки – община Силистра

Фотосите на Биосферен парк „Сребърна“ са победители от съвместния конкурс на РИОСВ – Русе и Община Силистра „Моето семейно приключение в Сребърна“.