Банер
Митко Щерев с лекция пред второкласници

Композиторът Митко Щерев изнесе 40 минутна лекция за изкуството в класа на внучката си Мишел. Чрез въпроси към второкластниците, той се опита да обясни какво представляват киното, театъра, операта и оперетата както и каква е специфичната дейност на копозитора, художника писателя и скулптора. 

Когато стана въпрос за кино, той помоли едно момиче да зазстане до прозореца и да погледне навън и импровизира на пианото филмова музика. След това каза на децата: “Ето това вече е кино“. Децата му задаваха изненадващи за възрастта си въпроси, които на няколко пъти доста го смутиха и се стигне до момента, когато той каза, че е „много трудно един 73-годишен човек да комуникира с 8-годишни деца“. По въпроса за подаръците, той призна, че през последните 5 години, винаги връщайки се от концерти на „Диана Експрес“, е носел подаръци на Мишел и внука си Денис. По време на лекцията композиторът изсвири фрагменти от филмите „Дубльорът“, „Мъж за милиони“, „Адаптация“ и „Осъдени души“. Накрая класната г-жа Цочева благодари за посещението на Митко Щерев и отбеляза, че не е виждала отдавна децата от ІІ б толкава тихи и заинтригувани, а композиторът подари на всяко дете по един диск с музика.