Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Столична община проучва опита на Виена в управлението на отпадъци

Кметът на Столична община Фандъкова заедно със зам.-кмета по екология Мария Бояджийска и изпълнителния директор на Топлофикация-София Георги Беловски имаше среща с виенския си колега д-р Михаел Хойпл. Кметът на София Фандъкова посети най-новата инсталация на Виена за изгаряне на отпадъци Пфафенау, както и инсталацията Шпителау, която се намира в гъсто населен район в централната част на австрийската столица. 

Възможността да разгледат двете инсталации имаха и граждани от район „Сердика“, които са във Виена заедно със столичния кмет. Столичната община ще поиска и съдействие при разработването на цялостна енергийна стратегия на София, която е част от прилагането на зелени политики за намаляване на потреблението на енергия и намаляване на вредните емисии.

Инсталациите на Виена за изгаряне на отпадъци 

Инсталациите за изгаряне на отпадъци са част от структурата на общинското енергийно дружество Виенска енергия ООД. Те не просто произвеждат екологична енергия, а са и важна част от цялостното управление на виенските отпадъци.

От 2004 г. в Австрия влезе в сила забрана за депониране на необработени битови отпадъци. След налагането на тази мярка експертите предложиха два варианта за справяне със ситуацията: изграждане на заводи за изгаряне на боклука или механично-биологични съоръжения. Днес термичното третиране се оказва от изключително значение за Виена. В заводите за изгаряне на отпадъци замърсителите се унищожават с максимална ефективност и се намалява обемът на отпадъка за депониране на сметища. Процесът на горене се следи и вредното въздействие върху околната среда се избягва чрез усъвършенствана технология за пречистване на отработените газове.
Четирите виенски инсталации за изгаряне на отпадъци Шпителау, Пфафенау, Фльотцерщайг и Симерингер Хайде оползотворяват годишно около 900 хиляди тона боклук, опасни отпадъци и шлака. Получената при това топлинна енергия от ок. 1,5 млн. МВтч годишно се подава към топлопреносната мрежа.

Вредните емисии в инсталациите за изгаряне на отпадъци на Виенска енергия ООД имат стойности с около 90% под допустимите норми и по този показател дружеството е водещо в световен мащаб.
Във Виена отпадъците се събират разделно и по възможност се рециклират. В града са разположени общо 400 000 контейнера за разделно събиране на хартия, стъкло, биологични отпадъци и боклук, който не може да се преработва.

Виенският енергиен модел
Дружеството Виенска енергия тръгна чрез т.нар. Виенски модел по един път, който се оценява високо от международната експертна общност и показва как голям град като Виена може да има ефективно енергоснабдяване.
Същността на Виенския модел се корени в спестяването на първична енергия чрез използване на отпадъчната топлина. Чрез Виенския модел и неговите компоненти годишно се ограничава отделянето на до 3 млн. тона CO2. Получената при производството на електроенергия в топлоцентралите отпадъчна топлина се използва за централно отопление. Тази когенерация дава възможност за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия при максимално оползотворяване на енергийното съдържание на горивата, а ефективността се покачва от 40 на 86%.
Прилагането на тази високоефективна когенерация предполага наличието на мощна отоплителна мрежа – във Виена тя е с дължина приблизително 1200 км и снабдява 350 000 жилища и повече от 6500 промишлени обекта с централно парно. Около една трета от енергията в тази мрежа се подава от заводите за изгаряне на отпадъци.

Ключови елементи на Виенския модел:
* Комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия чрез когенерация.
* Използване на енергия от термичната преработка на отпадъци.
* Увеличено използване на възобновяеми енергийни източници.
* Цялостна енергийна консултантска услуга за повишаване на ефективността.
* Децентрализирани форми на добив на енергия като домашни соларни фотоволтаични системи и комбинирани технологии за слънчева и геотермална енергия (Зелена топлина), съобщиха от „Ойроком-ПР в София“ за сайта „България без граници“ – http\\bgbezgranici.com.
Снимки: ©Eurocomm PR

Публикува Антоанета Титянова