Банер
Виенският университет отваря врати за хора от "Третата възраст"

Като алтернатива на традиционното редовно следване Виенският университет е създал специална учебна програма за студенти над 55 години, която е обединил под името Studium Generale. Така през Средновековието са се наричали висшите училища, преди да се появи наименованието "университет".

От март 2019 г. Виенският университет открива специална програма за пенсионери. Целта на структурата е осмисляне на живота на възрастните хора чрез подпомагане на активността, физическото и психическото здраве и социалната реализация, а така също даването на възможност на хората от възрастовата група 55+ да задълбочат общата си култура и да анализират научни и обществени проблеми.
Тези теми често са сред основните интереси на населението, което е приключило активната си трудова дейност. По време на следването възрастните хора могат да учат това, с което винаги са искали да се занимават, но не са имали време.
Учебната програма е разделена на 12 модула от различни области на науката, сред които са например социология, комуникационни науки, молекулярна биология, право, философия и теология. Бъдещите студенти не са задължени да завършат пълния курс на обучение. Те могат да посещават само отделни модули в рамките на един семестър, да завършат всички 12 модула за срок от 4-6 семестъра или да завършат следването си със степен Master of Art. За магистърската степен са предвидени три допълнителни семестъра със семинари, както и написването на магистърска работа и полагането на изпит.
Цената на следването е 4800 евро, а за магистърската програма се заплащат допълнително 1200 евро. Желаещите да се запишат за един семестър и само за един модул ще плащат 420 евро. Обучението ще се провежда на немски език, а кандидатите могат да подават заявления за записване от декември 2018 г., съобщиха от Ойроком-ПР, Бюро за международни връзки на Община Виена.
Виенският университет е едно от най-престижните учебни заведения в Австрия и най-голямото висше училище в немскоезична държава. Той е основан през 1365 г., а през 1384 г. е признат от папата и става пълноправен конкурент на Карловия университет в Прага. Днес във Виенския университет учат над 90 000 студенти, 25 процента от които са чужденци от над 120 страни. 15-те факултета предлагат над 180 програми за степен бакалавър, магистър и доктор. Най-известни са факултетът по медицина, който е дал девет нобелови лауреати, а така също и факултетите по икономика и изкуство, а сред най-известните абсолвенти на университета са Зигмунд Фройд и Стефан Цвайг.
Съобщи Тони Титянова
Снимки: PID/Votava Martin, EurocommPR/Mario Lang