Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Виена "чипира" прилепите, за да ги предпази от изчезване

Целта на проекта е да се установят местата на живот и движение на прилепите в града. Специално внимание се отделя на видовете, които обитават покривните пространства и фуги в сградите. Във фокуса на изследването са преди всичко женските, които в момента отглеждат малки.

В момента във Виена живеят 22 различни вида прилепи. Едно от любимите места на прилепите за нощен лов в австрийската столица е природният резерват Лайнцер Тиргартен, разположен в югозападната част на града. Там учените са опънали няколко мрежи, с които могат да бъдат хванати тези ценни бозайници. След това върху тях се прикрепя малък предавател, който проследява пътя им до местообитанието. Предавателят тежи едва няколко грама и след известно време пада от само себе си.
Почти всички видове прилепи в Австрия се хранят изцяло с насекоми и изяждат огромно количество вредители, а в световен мащаб те имат ключова роля в екосистемите и без тях те не биха могли да съществуват. Много видове растения, които се използват за храна или лекарства не могат да оцелеят без прилепите, които ги опрашват или разпространяват семената им. Дългогодишни наблюдения показват, че при присъствие на повече прилепи на дадено място, насекомите значително намаляват. Ето защо е важно да се намери местообитанието на прилепите в големия град, което е и целта на виенския "Координационен щаб за защита и изследвания на прилепите"
Особеността на прилепите е, че подобно на някои видове птици, те са много привързани към местообитанията си, което означава, че те обитават едни и същи места в продължение на десетилетия, даже на векове. Ако бъдат разрушени местата, където живеят прилепите, особено тези, които имат малки, това може да доведе до изчезването им. Близо 25% от всички видове прилепи по света са застрашени от изчезване, а поне 12 вида са окончателно заличени от лицето на Земята, вследствие на човешката дейност. Изчезването на всеки вид има съществени последици, които рано или късно пряко рефлектират върху човека или стопански значими за него видове. Именно затова учените искат да открият "домовете" на прилепите във Виена и да ги защитят от изчезване.
Съобщи Тони Титянова
Снимка: Torsten Pröhl