Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Виенски учени с проект за намаляване на хранителните отпадъци до 2030 г.

Близо 1,3 млрд. тона от произведената храна, годна за употреба, в света се изхвърля. Това са около 35 процента от произведените хранителни продукти във веригата на доставки от производителя до крайния потребител. Изследователски екип от Виенския икономически университет разработи програма за избягване на разхищението на храни в търговията на дребно.

Хранителните отпадъци са сериозен проблем, който изисква внимание. Ръстът на населението стимулира хранителната промишленост и днес произведеното количество в света вече би било достатъчно, за да осигури търсенето на цялото световно население. Проучванията на Виенския икономически институт показват, че причините за разхищаване на храна могат да бъдат различни - от свръхпроизводство, поради неточни прогнози за продажби и поради отношението на потребителите към храната, които често избират „най-новите“ продукти с дати на изтичане, най-отдалечени в бъдещето. Допълнителен фактор е и неефективното съхранение и транспортиране, както и повишеното търсене на продукти от страна на търговците на дребно и потребители. Така например морковите с несъвършена форма и различен цвят се продават по-бавно, също както и бананите с кафяви петна.
В световен мащаб съществуват инициативи за предотвратяване на хранителните отпадъци, но те рядко се фокусират върху превенцията. Изчислено е, че около една трета от световното производство се озовава в боклука, а хранителните отпадъци изострят проблема с глада, който отново е нараснал в света. От социална гледна точка това представлява голям етичен и екологичен проблем, тъй като храната, която може да се консумира, се унищожава, а от друга страна броят на хората, които гладуват, се увеличава.
Проектът на Виенския икономически институт "Апетит" може намали разхищението на хранителни продукти с десет процента до 2030 г. Най-добрите начини за постигане на това са оптимизирането на веригата за доставки и по-доброто съчетаване на търсенето и предлагането, както и координацията на всички участници във веригата за доставки, в което могат да се включат и независими платформи.
Хранителните отпадъци трябва да бъдат намалени чрез превенция и използване на съвременни технологии, базирани на данни. Изкуственият интелект трябва да се използва за методи за прогнозиране, симулация и оптимизация, което прави целия процес по-прозрачен и влияе върху намаляването на разходите поради прекомерни запаси или липса на храна.
Съобщи Агенция Форум България
Антоанета Титянова
Снимки PID / Fürthner