Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Виена слага край на хаоса с тротинетките

Виена променя изцяло системата за даване под наем на електически тротинетки, за да сложи край на хаоса по тротоарите. Нова наредба, която влиза в сила от май тази година, забранява паркирането им на тротоара. Затова общината обособява паркинг зони за електрически тротинетки, които ще гарантират повече ред в целия град.

Наскоро такава зона беше открита близо до Виенското кметство в центъра на града. Местата в паркинг зоните ще са ясно обозначени с червена маркировка на земята и ще са разположени в близост до зоните за велосипеди под наем. По този начин Виена иска да създаде на територията на целия град множество миницентрове за градска мобилност, където се предлагат споделени услуги. В радиус от 100 метра около създадените зони за паркиране ще бъде забранено поставянето на тротинетки, а връщането им ще бъде технически невъзможно и времето за наемане няма да може да бъде прекратено.
До края на април в австрийската столица трябва да бъдат обособени 130 нови паркинг зони за тротинетки, до края на годината 200, а през 2024 г. е запланирано изграждането на още 100. Зоните за паркиране ще са разположени така, че да бъдат в близост до значими обществени обекти, паркове и градини и натоварени спирки на градския транспорт. Водещ критерий при избора на местоположението на всяка паркинг зона е пешеходната достъпност. Целта е мрежата от паркинг зони да бъде достатъчно гъста, за да отговаря на изискванията на операторите на услугата за споделени електрически тротинетки, както и да обезпечава нуждите на гражданите от краткотрайни паркинги. В близост до болници, търговски зони и други "горещи точки" в града операторите трябва да създадат в своите фирмени приложения затворени зони. Там ще бъде технически невъзможно да се карат или да се паркират тротинетки. В пешеходни зони или в споделени пространства скоростта ще бъде автоматично намалявана или, в случай на зони с пълна забрана, движението на тротинетките ще бъде автоматично блокирано.
Друга важна мярка за прекратяване на хаоса, предизвикван от тротинетките, е фиксирането на максимално разрешен брой скутери в отделните райони. Това ще доведе до по-справедливо предлагане на услугата в целия град. В районите, където има прекомерно предлагане на електрически тротинетки, техният брой ще намалее, а в районите с недостатъчно предлагане ще се увеличи. Операторите трябва да осигурят и по-добро техническо оборудване на скутерите. Санкции за неправилно паркиране на тротинетките ще бъдат налагани на операторите, които пък могат да ги наложат на клиентите си. Нарушенията при паркирането ще се следят с помощта на дигитален контролен панел в реално време и на запис. Новите правила за паркиране ще се контролират не само от операторите, но и от общинските органите за наблюдение на паркоместата. Полицията ще продължи да следи за спазване на правилата за движение.
Снимка PID/Christian Fürthner
Съобщи Тони Титянова