Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Виенска платформа за настаняване предлага жилища на достъпни цени

Платформата за настаняване помага на възрастните виенчани при намирането на подходящи съквартиранти. Младите получават жилища на достъпни цени, а съжителството на различни поколения е от полза и на двете страни.

Достъпните жилища са тема, която е особено актуална в големите градове. През 2015 г. в австрийската столица беше създадена инициативата "Да живеем заедно". Основната идея на инициативата беше създаване на възможности за съжителство на хора от по-възрастното поколение с по-млади. От тази идея през 2019 г. е създадена нова онлайн платформа, наречена с немско-английската дума "Wohnbuddy" – от немския глагол "живея" и английската дума за приятел. Тя посредничи между поколенията за намиране на жилище на достъпни цени и подходящи съквартиранти. Освен това платформата дава възможност за нова форма на съжителство в домове за възрастни хора. Така свободните стаи в домовете могат да се предлагат и на млади хора на достъпни цени.

Как работи платформата?

Платформата може да се използва както от търсещи квартири, така и от предлагащи. Възрастта не е определяща, важно е младите хора да са готови да живееят с по-възрастните си съквартиранти, а те от своя страна да предлагат достъпни квартири под наем. Най-важното е готовността на съквартирантите да се подкрепят взаимно, като това се договаря предварително.
Иновативният виенски модел се основава на различни статистики, които показват, че такава платформа е изключително необходима. Така например във Виена живеят 200 000 студенти, които разполагат със средно по 870 евро на месец, а наемите във Виена са се увеличили с 43 % в периода от 2008 до 2018 г. Освен това в града има над 90 домове за възрастни хора, където има и незаети стаи. Почти 30 % от хората над 60-годишна възраст са изложени на риск от бедност или социално изключване. В същото време повечето от тях живеят в жилища от около 70 квадратни метра. Следователно, както възрастните, така и младите имат полза от тази концепция.
Съобщи Тони Титянова, Агенция Форум България
Допълнителна информация: https://www.wohnbuddy.com/
Снимки © Wohnbuddy