Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕЗ ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни данни през януари 2011 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , нараства с 3.2% в сравнение с декември 2010 година.
През януари 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 9.3% спрямо съответния месец на 2010 година.

Месечни изменения
През януари 2011 г. спрямо предходния месец промишленото производство в преработващата промишленост нараства с 18.7%, докато в добивната промишленост и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 1.5%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 36.6%, при производството на химични продукти - с 23.4%, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 16.4%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 13.3%, при производството на основни метали - с 13.1%. Спад е регистриран в ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.1%.
Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 14.9%, в добивната промишленост - с 13.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава намаление - с 2.7%.
Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (27.6%), в производството на продукти за междинно потребление (21.3%), а в производството на енергийни продукти е отчетено намаление (1.0%).