Банер
МТИТС публикува промените в Закона за електронните съобщения за обществено обсъждане

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) публикува на интернет страницата си промените в Закона за електронните съобщения за обществено обсъждане. Новите текстове залагат по-високи изисквания към операторите на мобилни и интернет услуги, така че интересите на абонатите да са максимално защитени.

Законодателните промени, които МТИТС предлага, предвиждат потребителите да бъдат ясно информирани преди подписването на индивидуалния договор за продължителност на контракта, условията за подновяване, неустойки при предсрочно прекратяване; параметрите на услугата.

Едно от най-важните неща, които ще се променят по предложение на МТИТС, е ограничаване на максималната продължителност на договорите. Контрактът с доставчик на мобилна или интернет услуга няма да надвишава 24 месеца. За първи път по желание на абоната срокът може да бъде фиксиран до 12 месеца. Паралелно с това експертите на министерството заложиха премахване на автоматичното подновяване на договорите. Досега много клиенти трябваше да следят стриктно датата на изтичане на договора и при пропуск се оказваха обвързани за нов дългосрочен период с оператора при често неизгодни за тях условия.

Интересите на потребителите са защитени и с въвеждането на задължение за предприятията да уведомяват абонатите си за датата на изтичане на договора два месеца предварително. Това трябва да бъде извършено в месечната фактура, по и-мейл, телефон или друг начин, посочен от клиента. Така всеки може да следи по-лесно сроковете на договора и при желание да го прекрати. Освен това експертите на транспортното министерство са предвидили, че условията за прекратяване на договора между предприятията и техните абонати не може да са пречка за смяната на оператора, независимо от продължителността на договора.

След като проектът на МТИТС бъде приет, договорът с телекомуникационна компания ще може да бъде подновяван само при изрично съгласие на абоната. В противен случай той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. При едностранно прекратяване на срочен договор, абонатът дължи неустойка на предприятието за пропуснати ползи, включително за възстановяване на направени разходи по отношение на крайно оборудване. Неустойката трябва да е справедлива и за двете страни и да е формирана по прозрачен начин.

За първи път МТИТС предвижда в Закона за електронните съобщения възможност индивидуалният договор да влиза в сила в срок до 7 дни след сключването му, освен ако абонатът не желае незабавно влизане в сила на документа. По този начин клиентът може да се откаже от договора, без да дължи неустойки.

С цел да бъде прекратена съществуваща нелоялна практика, се регламентира задължение за предприятието да уведомява абоната при доближаване на кредитния лимит и за преустановяване на изходящи услуги при достигането му. По този начин ще се даде възможност на абоната, от една страна сам да договори с предприятието кредитният си лимит, а от друга страна ще се гарантира, че няма да се генерират високи сметки. Клиентите трябва да бъдат информирани и при поява на необичаен за тях трафик или прекомерно потребление.

До двадесет пъти се увеличават глобите за нарушения, свързани с преносимостта на номерата (отказ, забавяне, препятстване и др.). В новия законопроект на МТИТС санкциите за юридическите лица и едноличните търговци са в размер от 10 000 до 100 000 лв. Съгласно действащия закон се налагат глоби в размер от 500 до 5 000 лв.