Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

През 2011 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе петото издание на Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра,

изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите.

Краен срок за изпращане на творбите – 10 април 2011 г. /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: София 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.


Н А Г Р А Д И:

Първа награда – 800 лв. и малка пластика
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 300 лв.
Поощрения – 100 лв.
Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

За допълнителна информация:
Дирекция „Култура” на Столична община – тел. 02/ 987 06 39