Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни данни през февруари 2011 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , намалява с 1.4%, в сравнение с януари 2011 година.
През февруари 2011 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 15.2% спрямо съответния месец на 2010 година.

Месечни изменения
През февруари 2011 г. спрямо предходния месец промишленото производство в добивната промишленост намалява с 13.0%, в преработващата промишленост - с 5.7%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 8.1%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 21.9%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - със 7.7%, и при производството на основни метали - с 6.7%. Ръст е регистриран при производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.1%, при производството на напитки - с 4.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 4.4%.
Годишни изменения
На годишна база увеличение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 22.3%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление - с 0.7%.
Регистриран е ръст в производството на енергийни продукти - с 21.2%, в производството на продукти за междинно потребление - с16.2%, и в производството инвестиционни продукти - с 3.6%.