Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Морска администрация започна проверки на туристическите кораби за летен сезон 2011

По разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков започнаха проверки на плавателните съдове за сезонен превоз на пътници и на пристанищните съоръжения.

Те се извършват преди всеки летен сезон от териториалните дирекции на "Морска администрация" в Бургас и Варна.

До момента за сезон 2011 г. на територията на Бургас и областта инспекторите от Морска администрация са прегледали 10 кораба за сезонен превоз на хора (4 кораба за море и 6 за превоз по р. Ропотамо).

На територията на Варна и областта годишните прегледи на плавателните съдове до 40 БТ се извършват по определен график (от 1 март до 14 юни). Най-често срещаните забележки са по отношение на спасителното оборудване: ракети с изминал срок на годност, остарели спасителни ризи. Прегледани са и 10 лодки за сезонен превоз на хора (шест от тях са за река Камчия). По време на прегледите не са констатирани забележки.

Това е втора година, през която се извършва засилен контрол на тази дейност като инспекторите на Морска администрация ще отнемат свидетелството за правоспособност на капитаните или разрешителното на кораб, ако е застрашена безопасността на пасажерите.

Проверяват се пристаните, мостиците и другите съоръжения, където пристават малки плавателни съдове. До момента са извършени половината от планираните проверки. Преди началото на сезона съоръженията за приставане, които не отговарят на изискванията ще бъдат забранени за използване и ще бъдат публикувани на интернет-страницата на ИА „Морска администрация”. След направените промени в Кодекса на търговското корабоплаване инспекторите на Морска администрация могат да налагат и глоби с фиш на нарушителите.