Банер
Министър Ивайло Московски разпореди проверки по спазването на пределните цени за таксиметров превоз

По разпореждане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски инспекторите на ИА „Автомобилна администрация“

от днес започнаха масирани проверки по спазването на новите изисквания за максимални цени за таксиметров превоз на пътници.

При констатирано нарушение санкцията е в размер на 3 000 лева и отписване на таксиметровия автомобил от списъка с данни за автомобилите към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз.

Срокът, в който общинските съвети трябваше да определят максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег изтече в 00.00 ч на 25 май 2011 г.

Въвеждането на пределни цени стана възможно с влизането в сила на изменението на Закона за автомобилните превози от 25 февруари 2011 г. С промяната ще бъдат защитени не само обществените интереси на българските граждани и гостите на страната, но и на таксиметровите водачи, които са поставени в условия на нелоялна конкуренция от спекулативните цени.

Подобен подход се прилага във Великобритания, Дания, Унгария, Холандия, Финландия, Ирландия, Франция, Чехия и Белгия, а в Италия, Германия и Испания се прилагат фиксирани тарифи за километър и времетраене на пътуването.