Банер
Райфайзенбанк с промоция за новоиздадени кредитни карти – без такса за теглене от всички банкомати

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard, Visa, РайКАРТ, както и за ко-брандираните кредитни карти UNIQA, AVON и BILLA, по време на която клиентите не дължат такса за

теглене не само от банкоматите на Райфайзенбанк, но и от всички останали банкомати. В допълнение на това, клиентите не дължат такса при теглене и от банкомати в чужбина.
Промоцията е валидна за нови картодържатели, които са подали искане за издаване на кредитна карта до 15 август 2011 г. Те ще могат да се възползват от промоционалните условия до 15 септември 2011 г.
За по-голяма сигурност притежателите на кредитни карти на Райфайзенбанк имат възможност да получават известяване чрез SMS или e-mail за всяко плащане в търговски обект или интернет, за теглене от банкомат, за разполагаемия кредитен лимит, както и за внесени или преведени средства по картата, дължимата сума по картата, минимална погасителна вноска и срокa за плащане. Услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на български или английски език след регистрация в офис на банката.