Банер
БНТ с награди от Екофестивала в Кърджали

Пет филма на БНТ бяха наградени на екологичния фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали.
Международното жури връчи диплом за продукции, посветени на глобални екологични проблеми на филмите „Нахлуване в генома” и „Климатични игри”,

като охарактеризира автора им Цветан Симеонов, като човек с подчертана ангажираност за опазване на природната среда.

Журито бе с председател Румяна Тасалкова /Германия/ и членове Елдора Трайкова /България/, Иван Митевски /Македония/, Марк Босани /Великобритания/ и доц. Здравко Каменов /България/.

„Зима край студен кладенец” получи специалната награда на кмета на община Кърджали за филм, посветен на град Кърджали за опазване природното и културно наследство в региона. Още два филма на БНТ получиха специална награда - „Страшната народна злочестина” и „Съдбата на морето”. Те бяха наградени от Асоциация на Сухопътните войски на България за български филми за подпомагане на населението и защита на околната среда при природни бедствия и аварии.