Банер
ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през януари 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.2% в сравнение с предходния месец.

През януари 2012 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е с 2.6% под равнището на същия месец от предходната година.

Месечни изменения
През януари 2012 г. оборотът намалява спрямо предходния месец в почти всички икономически дейности. Най-голям спад се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 13.2%, а най-малък - в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 0.1%. Търговията с храни, напитки и тютюневи изделия се задържа на равнището от декември 2011 година.

Годишни изменения
Оборотът през януари 2012 г. спрямо същия месец на 2011 г. бележи ръст в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 10.0%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%. Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 17.2%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за
бита - с 6.4%, в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 5.6%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.6%.

Методологични бележки

Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.
Месечните индекси на оборота се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране на оборота, като се използват индексите на потребителските цени.

Съобщи за "Българи без граници " Национален статистически институт

Публикува Виктория Милчева