Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА

През февруари 2012 спрямо януари 2012 г. производството на твърди горива нараства с 15.1% и на електроенергия - с 0.04%. Поради провеждането на годишен планов ремонт на производствени мощности се отчита значително намаление на производството на пропан-бутан с 66.7%,

на безоловен бензин - с 63.8%, и на дизелово гориво - с 55.6%.
Доставките на твърди горива през февруари 2012 спрямо януари 2012 г. нарастват с 11.0%, на пропан-бутан - с 10.5%, и на безоловен бензин - с 5.6%. Намаляват доставките на дизелово гориво с 21.0% и на природен газ - с 2.5%. Без изменение остават доставките на електроенергия.