Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Министър Московски ще подпише договори с изпълнителите на най-големия проект за е-правителство

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще подпише договори с изпълнителите на дейностите по най-големия проект за

електронно правителство – „Развитие на административното обслужване по електронен път”.
Церемонията ще се състои на 30 май 2012 година, в Гранитна зала на Министерския съвет.
Съобщи МТИТС
Публикува Виктория Милчева