Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Според ВАС прилагането на необнародван подзаконов нормативен акт създава нежелана и опасна привидност

 Приложението на необнародван подзаконов нормативен административен акт създава нежелана от правния ред и опасна привидност, че той има правно действие и валидно регулира съответните обществени отношения – това е констатирано в мотивите на тричленен състав на Върховният административен съд - пето отделение. 

С решението от днес се обявява нищожност на Правилник за статута и трансфера на футболистите за сезон 2012-2013 г. приет от ИК на БФС на 21.05.2012 г.
Съдът констатира, че необнародването в "Държавен вестник" на оспорения нормативен акт е порок по смисъла на чл. 146, т. 3 АПК и така са нарушени съществено административно производствени правила по издаването му. Необнародваният подзаконов нормативен акт не произвежда целеното с неговото издаване правно действие и за това, ако бъде приложен преди да бъде обнародван, ще е налице незаконно действие, извършено без нормативно основание (при липсващо нормативно основание).
Такъв подзаконов нормативен административен акт (необнародван, но приложен) е нищожен. Решението подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Върховният административен съд