Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Становище на БТПП относно аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор

 Относно планираното от МВР оттегляне от пазара на охранителни услуги и необходимостта от аутсорсване на бизнес услуги от администрацията към частния сектор БТПП подкрепя инициативата на МВР за прекратяване на охранителната дейност, извършвана от ведомството на договорна основа.

 

Позиция на БТПП в този смисъл е била представяна многократно в контекста на провежданите дискусии относно необходимостта администрациятата да „изнася“ понастоящем извършвани от нея услуги за изпълнение от предприятия от частния сектор /аутсорсване/. Този въпрос е бил обсъждан периодично в различни формати с участието на представители на държавни институции и НПО, доставчици и потребители.

БТПП защитава виждането, че ролята на държавните структури е да разработват стратегии и политики, да извършват методическо ръководство и контрол в съответните области, а не да предоставят бизнес услуги на крайни потребители. Тези услуги са предмет на дейност на много специализирани организации и фирми. Това води до нарушение на пазарните принципи и до нелоялна конкуренция от страна на държавата по отношение на частния сектор.

Палатата счита, че трябва да се направи преглед на нормативните актове, в които е уредено извършване на бизнес услуги от държавни институции, и на тази основа да се пристъпи към внасяне на нормативни промени в насока възлагане на съответните услуги на частни фирми и организации.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата