Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Международната работодателска общност обсъжда опита в диалога с държавата и новите предизвикателства

 Проблемите и предизвикателствата пред работодателските организации дискутира на среща в Киев международната работодателска общност. В рамките на двудневната среща на работодателските организации от Европа и Централна Азия, България е представена от председателя на БТПП Цветан Симеонов.

 По покана на организаторите – Международната организация на работодателите и Федерацията на украинските работодатели, той изнесе доклад на тема: „Възпрепятстване на социалния диалог от държавата и предизвикателства пред работодателските организации в България“.
В изложението си, председателят на БТПП посочи като показателни примери от българската практика промените в Кодекса на труда от 2012 г., възпрепятстващи тристранния диалог, които в последствие бяха отменени от Конституционния съд, също и промените в Закона за публичност на имуществото от март 2013 г., които доведоха до блокиране на Националния съвет за тристранно сътрудничество и в последствие бяха отменени с нова промяна в същия закон от следващото, 42-ро Народно събрание.
Коментирайки основни предизвикателства за работодателските организации в България, Цветан Симеонов изтъкна исканията им за по-малко регулации и ограничаване на предпоставките за корупция при обществените поръчки, както и необходимостта от по-спокоен и гъвкав пазар на труда.
(Текстът на презентацията на български език можете да видите ТУК:http://www.bcci.bg/news/6101)
Председателят на Съюза на индустриалците и предприемачите в Русия Алексъндър Шокин информира за постигнатия успех в рамките на срещата на Г-20 и на специалната среща на представителите на бизнес средите от тези страни, които са предложили серия мерки за по-успешно справяне с икономическата криза. Изказано бе задоволство, че повечето мерки са възприети от Г – 20 и са намерили своето място в заключителния документ. Особено внимание заслужава твърдата позиция на работодателите за запазване на възможностите в различните държави да се въвеждат и поддържат по-ниски данъчни ставки, което да стимулира конкуренцията и да създава по-привлекателни условия за инвеститорите.
В срещата на работодателските организации от Европа и Централна Азия, която продължава и днес в Киев, са представени над 60 държави и международни организации, сред които Международната организация на работодателите, Международната организация на труда, Международния валутен фонд. Сред гостите са и високопоставени представители на украинското правителство.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата