Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Инвестиционни и бизнес възможности в Аржентина бяха представени в БТПП

Семинар по представяне на инвестиционните и бизнес възмжности в Аржентина се състоя в БТПП. Той се организира съвместно с Посослтвото на Република Аржентина в България. 


Събитието бе официално открито от председателя на БТПП Цветан Симеонов, който сподели, че Палатата, периодично със съдействието на Посослството, публикува информация за двустранните отношения България – Аржентина. Целта на подобни събития е именно такава – да даде един надежден източник на информация на заинтересованите български фирми.
Цветан Симеонов отбеляза, че БТПП поддържа много добри отношения с ТПП Аржентина и е в напреднала фаза подписването на Споразумение за сътрудничество.

Н. Пр Гийермо Асрак, посланик на Република Аржентина в България, сподели, че са проведени множество мероприятия, съвместно с БТПП, за популяризиране на двустранните отношения с Аржентина. „Голямото разстояние не е пречка за задълбочаване на партньорството“ каза Н. Пр. Гийермо Асрак. Той запозна гостите с основните показатели на Аржентина – население, местположение, участия в международни организации.

Йордан Стоичков от икономическата служба към Посолството, представи данни за стокообмена между странните и други макроикономически показатели.

Александър Димитров, експерт „Икономически анализи и политика” към БТПП, представи резултатите от маркетингово проучване за развитието на машиностроенето в хранително – вкусовата промишленост в България, проведено по искане на Посолството на Аржентина. Александър Димитров сподели, че резултатите са установили голям потенциал за развитие на взаимоотношенията между страните. Има възможност за двустранно сътрудничество при обмена на технологии и суровини за производство на хранително-вкусови продукти.

Успешният си опит и практика в Аржентина описаха Пламен Павлов, изпълнителен директор на CNG Марица, и Димана Страхинова, изпълнителен директор на Фермер 2000 АД.

Събитието премина при голям интерес, а гостите имаха възможност да зададат своите въпроси към представителите на Посолството.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата