Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Райфайзенбанк приключи успешно европроект на стойност над 197 хиляди лева

 Над 600 служители - с допълнителни професионални компетенции в резултат на проекта
В края на месец септември Райфайзенбанк (България) ЕАД завърши проект за обучение на

 служителите си. Проектът се реализира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Над 690 служители, от които над 250 ръководители на отдели, ръководители в офиси и над 430 специалисти кредитиране на физически лица, малки и средни предприятия, специалисти обслужващи частни клиенти, специалисти занимаващи се със събиране на вземания и Мобилни банкови консултанти взеха участие в обучения на теми „Управление на промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента” и „Планиране, организиране и управление на оперативни дейности”.

Преминалите обученията служители успяха да усъвършенстват своите ключови компетентности, знания и умения, чрез които Банката ще отговори на постоянно повишаващите се очаквания на клиентите в областта на обслужването, предлагането на банкови продукти и услуги; ще подобри комуникацията, както и планирането, организацията, и управлението на основни оперативни дейности в различните си структурни звена. Това ще придаде специфична добавена стойност за всички настоящи и бъдещи клиенти.

Общата стойност на втория реализиран от Райфайзенбанк проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” възлиза на 197 550.80лв., от които финансовият принос на Оперативната програма е в размер на 137 890.46лв. (69.80%) по Договор за безвъзмездна помощ № ESF–2116–01–07007.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Райфайзенбанк (България) ЕАД