Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА АВГУСТ 2013 ,2 ГОДИНА

 По предварителни сезонно изгладени3 данни през август 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

През август 2013 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени4 данни, нараства с 4.9% спрямо същия месец на предходната година.

Месечни изменения
През август 2013 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в почти всички икономически групи. Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1.3%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с по 1.1%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.4%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.3%, и в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 1.2%.

Годишни изменения
През август 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. оборотът нараства по-значително в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 22.5%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 10.9%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 10.4%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 3.2%, и в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.1%. Намаление е регистрирано само в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 5.4%.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ