Банер
Нов посетителски център към Национален парк Пирин

Откриха нов посетителски информационен център в Банско, изграден със средства по проект на Национален парк „Пирин” - "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Лентата прерязаха Росен Баненски - директор на Дирекция Национален парк „Пирин“, Сашка Въчкова – изпълняваща длъжността кмет на община Банско, представители на публичните власти, неправителствени организации и медии.

Посетителският център е разположен в местността Драгостинов чарк - на изхода от град Банско в подножието на Пирин, което го прави достъпен за много жители, туристи и гости на града. Просторен, с великолепна информационна и образователна визуализация, с възможност за получаване на огромна информация за флората, фауната, историята и географията на планината, която е не само национална, но и световна ценност, центърът дава на посетителите разнообразна информация за планината, маршрути и условия. На площ от 373 кв. м са разположени многофункционална зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с модули, пресъздаващи биоразнообразието в Пирин и националния парк. Новият център позволява провеждането на образователни дейности, насочени към подрастващите.
Работата по доизграждане на центъра продължава с пълна сила, като външните атракции в двора дават възможност не само за игри и релакс на децата, но също така и за много образователни занимания.
Антоанета Титянова