Банер
„Клъстер за иновативни решения за уелнес и здраве“ ООД – обединение на иновации, високи технологии и медицинска експертиза.

 Идеята за създаването на „Клъстер за иномативни решения за уелнес и здраве“ ООД възникна от идентифицирана необходимост за свързващо звено между иновациите, високите технологии и услугите за здраве и уелнес. Обединяването на софтуерни компании, иновативни стартъпи и медицинска експертиза ще дадат концептуално нови продукти и услуги. 

Подобряване на достъпа на клиента и обществото като цяло до услуги със здравен характер ще бъде в основата на нова продуктова линия разработена от учредителите и нови привлечени членове на клъстерното обединение.
Клъстерът си поставя за цел да развие нови продукти свързващи медицинските и здравни услуги с новите технологии – основна цел е подобряване на достъпа на клиентите и обществото до висококачествени услуги водещи до повишаване на качеството на живот на населението.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитието на новия клъстер ще даде добавена стойност на обществото, като чрез иновации ще се подобри достъпността на обществото до услуги на световно ниво.
Основна цел на клъстера е увеличаване на конкурентоспособността, бизнес развитието, административния капацитет и научно-изследователския потенциал на съдружниците, както и на самото дружество. Клъстерът се създава и с цел да се стимулират иновационните дейности чрез съвместно използване на съоръжения и обмен на познания и опит и чрез ефективен принос за трансфера на знания, изграждането на мрежи, разпространението на информация и
Краткосрочните си цели, клъстерът ще постигне чрез серия от дейности, в това число:
• Дейности по изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера:
• Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на клъстера.
• Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстера;
• Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация:
• Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера, включително чрез привличане на нови съдружници;
• Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг.

„КЛЪСТЕР ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЕЛНЕС И ЗДРАВЕ“ ООД ще търси възможности за създаване на обща научно-изследователска инфраструктура, с която да осигури обща иновационна дейност на своите членове. Екипът на „КЛЪСТЕР ЗА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЕЛНЕС И ЗДРАВЕ“ ООД вярва, че иновациите и сътрудничеството, работата в партньорство и със споделени ресурси са ключът към развитието на услуги за уелнес и здраве с висока добавена стойност.
Контакти:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.