Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Акад. д-р Богдан Петрунов с награда за цялостен принос от Медицинските Оскари

 Голямата награда за цялостен принос в развитието на медицината, която ще бъде връчена по време на церемонията за Медицинските Оскари, ще отличи постиженията на академик д-р Богдан Петрунов, съобщават организаторите от ВИП Комюникейшън. Церемонията ще се състои на 10 октомври в балната зала на хотел Премиер Бест Уестърн в София.

Академик Петрунов е един от водещите специалисти в областта на имунологията и алергологията в България с широка международна известност, носител на множество призове у нас и в чужбина. Той е бил дълги години директор на НЦЗПБ - от 1993 г. до 2010 г. Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха и внедриха широко в практиката повече от 200 вида алергенни препарати за специфична диагностика и лечение на алергичните заболявания, с които се сложиха основите на съвременната клинична алергология у нас.
Неговите основни научни интереси са свързани с изучаването на алергизиращите фактори и алергенните препарати, тяхната имунологична характеристика и механизъм на действие в човешкия организъм, влиянието на въздушното замърсяване върху имунологичната реактивност и алергизацията. Той е създател и на ново научно направление свързано с разработването, изучаването и внедряването на полибактериалните имуностимулатори, които намират широко приложение в клиничната практика у нас и в чужбина. Като гост-професор е изнясял лекции в Русия, Чехия, САЩ, Канада, Китай, Австралия, Тайван, Индия, Куба, Либия. Бил е научен ръководител на 7 успешно защитили докторанти. Акад. Петрунов има публикувани над 225 научни труда, голяма част от които /над 85/ в най-престижни международни списания и е участвал в написването на 14 монографии, 4 от които в чужбина.
Акад. Петрунов е активен член на Европейската академия по алергология и клинична имунология /1993/, първи и единствен за сега чуждестранен член на Руската академия на науки /1995/, почетен член на Международната асоциация по имунорехабилитация /2000/, Председател на Българското дружество по алергология, член на Управителния съвет на Международната българо-японска изследователска фондация „Хасуми” и на Българската асоциация по клинична имунология. От 1978 г. той експерт към СЗО по алергология и като такъв е организирал първите лаборатории по алергология в Индия /1980/ и Куба /1986 и 1988/. Бил е член е на Висшия Медицински Съвет /1992-2010 / и на Научната комисия по биологични и медико-биологични науки при ВАК /2000-2010/. От 2007 г. е избран, за представител на България в Европейския медицински научен съвет към Европейската комисия. Дълги години е бил представител на България в ООН като експерт по въпросите на биотероризма. Председател е на Света на настоятелите на МУ, Плевен.
Бил е дългогодишен Главен редактор на списанията „Инфектология” и на „Проблеми на заразните и паразитни болести”. Член е на редколегията на „Списание на БАН”, на „Clinical Application of Immunology”, на „Biotechnology and Biotechnological Equipment” и на „Allergy, Hypersensitivity and Asthma”. Той е един от първите носители /1995 г./ на почетния знак на БЛС за висок професионализъм и морално-етични качества; през 2004 г. беше обявен за „Лекар на България” , а през 2006 г. – за „Лекар на годината”. Носител е на орден „Кирил и Методий„. През 2006 г. получи най-високото отличие на БАН – Почетния знак „Марин Дринов” на лента „За големите му фундаментални и научно-приложни постижения в областта на алергологията и имунологията”, а през 2007 г. година стана носител на наградата на името на Проф. К.Чилов” за висок професионализъм и за съществен принос в развитието на българската медицина”. От 2004 г. е избран за член-кореспендент, а от 2008 г. за академик на Българска академия на науките. През 2009 г. получи от италианския Президентски орден «Звездата за сътрудничество с Италия».През 2010 г. стана първи носител на наградата на името на « Академик Тошко Петров» за значими приноси в областта на общественото здравеопазване в България. От 2011 г. е избран за Председател на новосъздаденото Отделение по медицински науки при БАН.
Завършил е Медицинския факултет в София през 1960 г. като първенец на курса. Специализирал е алергология и имунология в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ.

Третото издание на годишните награди National Medical Awards 2017 ще подкрепи националната кампания "Не на насилието", която възниква в отговор на зачестилата агресия срещу лекари в цялата страна. Информационната кампания е по инициатива на Български лекарски съюз в партньорство с пациентски организации „Заедно с теб“. Наградите ще бъдат в категории: GRAN PRIX – Голямата награда за цялостен принос в медицината. Професионално признание, Медицински Иновации и инвестиции, Професионализъм в медицината, Доктор на годината, Болница на годината, Клинично сътрудничество и работа в екип, Социална отговорност и човешки ресурси, Международно признание, Мениджмънт и други. Подробности за категориите и критериите в сайта на организаторите: http://vipcompr.com/