Банер
Общината прави нови улици и паркоместа в „Славейков” и „Изгрев”

Кметът Димитър Николов провери строителни обекти, които се изпълняват с общински средства в два жилищни комплекса на Бургас.
Първият е за изграждане на обслужващи улици и паркинг до бл. 55 /смята се, че е най-дългият в България/ и бл. 56 в к-с ”Славейков”. Тези два блока са построени и населени през 80-те години на миналия век.

Досега транспортният достъп до бл. 56 се осъществяваше от обслужваща улица с широчина 6 м., без осигурени места за паркиране. Теренът, в който се реализира проектът, представляваше неугледно пустеещо пространство без трайна настилка.
В момента там се правят две обслужващи улици към двата блока, съответно с дължина 157 и 168 м. Строи се паркинг за 110 автомобила. Подменят се съществуващи тротоарни настилки и се изграждат нови. Проектът е съобразен с наредбата за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в урбанизираните територии. Предвидено е изграждане на ново улично осветление и система за отводняване на улиците и паркинга. Изпълнител на строителството е „Пътни строежи 2001”АД. Договорена стойност на обекта е 315 270 лв. Срокът за изпълнение е 45 календарни дни, броени от 12.01.2011 г.
Вторият инспектиран от кмета Николов обект е за строителство на обслужваща улица при бл. 136, 137, 138 и 139 в к-с ”Изгрев”. Изброените блокове са градени и населени през 2000-2001 година, без да е осигурен транспортен и пешеходен достъп до тях. Теренът, върху който се реализира проектът, временно е настилан с фрезована фракция и трошенокаменна настилка, трудни за поддръжка и неосигуряващи нормален транспортен и пешеходен достъп.
В момента там се прави улица с габарит 11.50 м., като уличното платно е с широчина 6 м. и дължина 205 м. Проектът включва обособяване на 37 бр. места за успоредно паркиране. Предвижда се изграждане на стълба за пешеходен достъп от обслужващата улица до бул. ”Стефан Стамболов”, тъй като от 10 години жителите на тези блокове се катерят по един кален склон, за да стигнат до автобусната спирка на булеварда.
Изгражда се още улично осветление и дъждовна канализация за оттичане на повърхностните води.
Изпълнител на проекта е консорциум „Благоустрояване Бургас 2010”. Договорена стойност на обекта е 191 306 лв. Срокът за изпълнение е 50 календарни дни, броени от 12.01.2011 г.