Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

625 000 лв. събра от глоби Автомобилна администрация

625 000 лв. от глоби на чуждестранни превозвачи събра ИА „Автомобилна администрация” през последните два месеца и половина.

Общият брой проверени МПС с чуждестранна регистрация за този период е близо 11 000,

като инспекторите са следили за спазване на разрешителния режим и времето за управление и почивка.Най-много нарушения са извършени от водачи с турска регистрация – близо 280, след тях са тези от Румъния – около 70, Унгария – 16 и Гърция – 8. Инспекторите са издали близо 550 акта и наказателни постановления, както и 130 принудителни административни мерки /спиране от движение или отнемане на свидетелството за правоуправление/.

За същият период инспекторите на Автомобилна администрация са проверили 11 000 моторни превозни средства, извършващи превози са собствена сметка * и са съставили 900 акта. Следва издаването на наказателни постановления и изпращането им в НАП за принудително събиране на глобите.

Най-често срещаните нарушения при тези превози са: липса на трудов договор на водача, липса на документ, удостоверяващ собствеността на товара или че пътниците са служители на фирмата, ППС и товара не са собственост на една и съща фирма или пътниците не са служители на фирмата.

Тези проверки са част от разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за борба със сивия сектор в автомобилния транспорт.

Превоз за собствена сметка е дейност, която трябва да обслужва само собствените нужди на предприятието, като не е основна за него и в никакъв случай не трябва да бъде заплатена. Някои предприятия под претекст, че извършват такъв превоз прикриват дейности срещу заплащане и не внасят изискуеми данъци и такси в националния бюджет. По този начин се развива нелоялна конкуренция и се поставят в затруднено положение коректните транспортни фирми.