Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

625 000 лв. събра от глоби Автомобилна администрация

625 000 лв. от глоби на чуждестранни превозвачи събра ИА „Автомобилна администрация” през последните два месеца и половина.

Общият брой проверени МПС с чуждестранна регистрация за този период е близо 11 000,

като инспекторите са следили за спазване на разрешителния режим и времето за управление и почивка.Най-много нарушения са извършени от водачи с турска регистрация – близо 280, след тях са тези от Румъния – около 70, Унгария – 16 и Гърция – 8. Инспекторите са издали близо 550 акта и наказателни постановления, както и 130 принудителни административни мерки /спиране от движение или отнемане на свидетелството за правоуправление/.

За същият период инспекторите на Автомобилна администрация са проверили 11 000 моторни превозни средства, извършващи превози са собствена сметка * и са съставили 900 акта. Следва издаването на наказателни постановления и изпращането им в НАП за принудително събиране на глобите.

Най-често срещаните нарушения при тези превози са: липса на трудов договор на водача, липса на документ, удостоверяващ собствеността на товара или че пътниците са служители на фирмата, ППС и товара не са собственост на една и съща фирма или пътниците не са служители на фирмата.

Тези проверки са част от разпоредените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков мерки за борба със сивия сектор в автомобилния транспорт.

Превоз за собствена сметка е дейност, която трябва да обслужва само собствените нужди на предприятието, като не е основна за него и в никакъв случай не трябва да бъде заплатена. Някои предприятия под претекст, че извършват такъв превоз прикриват дейности срещу заплащане и не внасят изискуеми данъци и такси в националния бюджет. По този начин се развива нелоялна конкуренция и се поставят в затруднено положение коректните транспортни фирми.