Банер
„Платон и светът на идеите“ от „Милениум“

Търсете 22-та книга от интригуващата поредица „Философия за всеки“. Издателство „Милениум“ предлага вълнуващото издание „Платон и светът на идеите“ с автор Любомир Гутев.

Философът и математик Платон (427-347 г. пр. Хр.), основател на Атинската академия – първото висше училище в Западния свят, е сред най-важните представители на елинистичната философия. В томчето ще откриете подробни данни за биографията на древния мъдрец и обзор на най-популярните му схващания и произведения, придружени от богат илюстративен материал, изобразяващ образа на Платон в изкуството. Ще научите как идеите му се отразяват на развитието на цивилизацията и кои велики философи следват дискурса на учението му, а накрая ще можете да се запознаете с над 100 полезни цитати, които да използвате в ежедневието си и за по-дълбок размисъл. А ето и някои от тях:
Платоновите теоретични концепции за света на идеите издигат духовните мотиви до теоретични начала и предлагат качествено ново разбиране за действителността. Произведенията му в областта на държавното управление пък го утвърждават като един от основоположниците на съвременната политическа философия. Всеки елемент в учението на Платон има определящ характер за развитието на философията и цялото човешко познание. Той с неспирна енергия изучава и дискутира в различни сфери от обществената мисъл, като във всяка област на познанието оставя свой уникален принос.
• „Аз съм най-мъдрият жив човек, защото знам едно нещо, а то е, че не знам нищо.“
• „В любовната аритметика едно плюс едно е равно на две, а две минус едно е равно на нула.“
• „Героят се ражда веднъж на всеки сто, мъдрецът се намира измежду хиляда, но завършеният човек може и да не се намери измежду сто хиляди. “
• „Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.“
• „Както лекарят не е полезен на онзи, който не боледува, така и справедливостта не е полезна на ония, които не воюват за нея.“
• „Лесно можем да простим на дете, което се страхува от тъмнината; истинската трагедия на живота е, когато хората се страхуват от светлината.“
• „Мисълта е разговорът на душата със себе си.“
• „Мъдрите говорят, защото имат какво да кажат; глупаците говорят, защото трябва да кажат нещо.“
• „Мярката на човека е това, което той прави с властта.“
• „Най-тежкото наказание за отказа да управляваш е да бъдеш управляван от някой по-нисък от себе си.“
• „Недобросъвестните оратори се опитват да изкарат лошото добро.
• „Този, който се учи, но не практикува, е като оня, който оре, но никога не засява нивата си.“
• „Хора, които са прекалено умни, за да се занимават с политика, са наказани да бъдат управлявани от глупаци.“
• „Човек – това е същество в търсене на смисъл.“
Съобщи Тони Титянова