Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 През периода януари - юни 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.5% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 12.3 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 69.5% от износа за държавите - членки на ЕС. 

През юни 2013 г. износът за ЕС се увеличава с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.0 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - юни 2013 г. намалява с 6.8 млн. лв. спрямо същия период на предходната година и е на стойност 14.4 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания .
През юни 2013 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.6 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2013 г. е отрицателно и е на стойност 2 178.5 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 519.9 млн. лева.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите шест месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст (26.2%) е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” . Най-голям спад (8.4%) се наблюдава при износа от сектор „Храни и живи животни”.
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (9.1%) е отчетено в сектор „Химични вещества и продукти”, а най-голямо намаление (6.7%) се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ