Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Бедните българи“ са сред най-пътуващите нации

 

Пътува ли българинът? Отговорът е положителен – не спира да пътува по цял свят, постоянно и влагайки много пари. Ако има спад – това е на бизнес пътуванията. Многократно съм присъствала на анализите на различни чуждестранни транспортни компании, които недоумярат как така „най-бедната“ нация в Европа е сред най-мобилните и най-платежоспособните в туризма. Европейците обаче са слабо запознати с широко разпространената практика в България – получаваш едни пари, декларираш други. Страната ни е царството на сивата икономика и работодателите и бизнеса в България никога няма да позволят това статукво да бъде променено с лекота.

Ето сатиктиката на НСИ от този месец, доказващ казаното.
През юни 2015 г. са 468.3 хил. пътуванията или с 13.9% над регистрираните през юни 2014 година. Увеличени са пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на 2014 г., като предпочитаните дестинации са Турция - с 34.1%, Гърция - с 32.0%, Германия - с 14.1%, Испания - с 13.5%, Обединеното кралство - с 13.2%, Сърбия - с 11.3%, Италия - с 9.5%, Франция - с 8.7%, Австрия - с 1.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Украйна - с 56.3%, Чешката република - с 21.8%, бившата югославска република Македония - със 17.7%, Руската федерация - с 9.3%, Израел - със 7.4%, Румъния - с 1.4%, и други.

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци
Най-голям брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2015 г. са с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 44.1%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 33.3%,Най-малко са бизнес пътуванията - 22.6%. В сравнение с юни 2014 г. пътуванията с цел почивка и екскурзия са се повишили с 55.5% и с други цели - с 2.9%, докато тези със служебна цел намаляват с 3.8%.
През юни 2015 г. с други цели са били 72.6% от пътуванията към Сърбия и 56.0% - към Германия. Пътуванията със служебна цел към Руската федерация са 46.2%, а тези към Испания и Италия с цел почивка и екскурзия са съответно 66.7 и 46.4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни (фиг. 2).
През юни 2015 г. посещенията на чужденци в България са 1 133.5 хил. или с 3.7% под нивото от юни 2014 г. Регистрирано е намаление на посещенията с цел почивка и екскурзия с 23.9%, докато посещенията с други цели и със служебна цел се увеличават - съответно с 42.2 и 4.6%.
От общия брой чужденци, посетили България през юни 2015 г., дeлът на гражданите от Европейския съюз е 57.6%, или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Гърция - със 17.5%, Румъния - с 10.5%, Германия - с 4.7%, Унгария - с 4.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Франция - с 37.9%, Италия - с 26.0%, Полша - с 18.6%, Обединеното кралство - с 16.1%, Чешката република - с 9.8%, и други. Намаляват и посещенията на граждани от Руската федерация - с 33.2%.
През юни 2015 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 49.9%, следвани от посещенията с други цели - 38.4%, и със служебна цел - 11.7%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.3% от всички посещения на граждани от Израел и 87.9% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 64.7% от всички посещения на граждани от Швейцария, а с други цели са 63.1% от посещенията на граждани от Турция и 60.4% - от Румъния.
Антоанета Титянова